e-mail : cakiro at ktu.edu.tr , Tel: 462 377 36 71


Duyuru

"İkili Ağaçtan Düğüm Silme Algoritmasında İyileştirmeler" konulu Veri Yapıları uygulama dersinde 2 iyileştirme uygulaması yapılacaktır:

1. Uygulama
Bilindiği gibi ikili ağaçtan çocuklu düğümler silinirken yerine ya kendisinden büyük en küçük (KBEK) ya da kendisinden küçük en büyük (KKEB) düğüm yazılır. Bu uygulamada ağaçtan silinecek düğümün toplam sol alt ağacındaki ve sağ alt ağacındaki düğüm sayıları karşılaştırılır. Sol alt ağaçtaki düğüm sayısı fazla ise KKEB; sağ alt ağaçtaki düğüm sayısı fazla ise de KBEK uygulanır. Alt ağaçlardaki düğüm sayıları, ağaçta gezinme fonksiyonlarından herhangi birinde küçük bir değişiklik yapılarak hesaplanabilir.

2. Uygulama
Bu uygulamada düğüm (node) structure'ına sol ve sağ alt ağaçlardaki düğümlerin sayısını tutacak birer int değişken eklenir ve düğümler ağaca eklenirken değişkenler ++ yapılarak güncellenir. Herhangi bir düğüm silinirken bu değişkenler karşılaştırılır ve KKEB veya KBEK yaklaşımlarından hangisinin uygulanacağına karar verilir.

Uygulamalar için şablon projeye buradan ulaşabilirsiniz.
Örnek çıktılara da buradan ulaşabilirsiniz. 09 Aralık 2016